Tryggare och bättre med mer tid i skolan

I flera av våra bostadsområden bor barn vars tillvaro och fritid innebär att de hänger runt utan någon meningsfull sysselsättning. Ibland har de litet eller inget stöd hemifrån. Det kan leda till en situation där barn fostras av andra äldre barn, vilket kan vara förödande både för barnet, för området och på sikt även för staden.

MKB vill bidra till att dygnets timmar fylls med lärorika och roliga aktiviteter. Tillsammans med Rosengårdsskolans ledning har MKB tagit fram ett upplägg för skolans elever där vi erbjuder ett antal aktiviteter i skolans lokaler, både före och efter skoltid, för de barn som inte går på fritids.

Det handlar om idrott och andra fysiska aktiviteter, men också om lugna och koncentrationskrävande aktiviteter som kultur, tidningsskrivande och läxhjälp. Aktiviteter som ökar möjligheten att lyckas i skolan och minskar häng och otrygghet på gårdarna. Cirkusskolan och Rosenbladet som båda nämns i denna bok, ingår i satsningen. Det ingår också en gemensam frukost innan skoldagen börjar.

Rosengårdsskolans ledning har välkomnat satsningen ända sedan starten, då man menar att aktiviteterna är till stor hjälp både vad gäller skolresultat och stämning i klassrummen.

Foto: MKB bildarkiv