Sommarjobb belöning efter flitigt skolarbete

Varje år erbjuder MKB sommarjobb för ungdomar runt om i staden. Jobben finns i vår förvaltningsorganisation. Det är ett bra sätt för unga att pröva på arbetslivet och träffa nya kompisar. Sommarjobben går både till unga inom Malmö stads upplägg ”Ung i sommar” och till dem som har utmärkt sig i MKBs läxhjälpssamarbete med Drivkraft Malmö. Sommarjobb är en extra morot som förutom möjligheten att höja sina betyg ger ungdomarna en chans att tjäna egna pengar.

Ungdomarna får testa fastighetsskötsel av olika slag, allt från att rensa rabatter till att måla staket och städa gårdar. Läxhjälpseleverna får två veckors sommarjobb medan ungdomarna från ”Ung i sommar” får tre eller fyra veckor. En handledare stödjer och vägleder dem i arbetet. Det är en populär möjlighet och varje sommar har förvaltningen cirka hundra sommarjobbare runt om i staden. 2020 utökades antalet platser till 211 i förvaltningen och 130 sommarjobb i samarbete med föreningar som ansvarar för meningsfulla fritidsaktiviteter i våra bostadsområden.

Efter en lyckad sommar ska ungdomarna känna att de fått meningsfulla uppgifter och ha en positiv bild både av att arbeta och av MKB. Ett bra bemötande där sommarjobbarna välkomnas som kollegor skapar dessa förutsättningar. Att rekrytera duktiga handledare är avgörande för arbetet med sommarjobben. Det är också en noggrann planering med tydliga arbetsuppgifter från områdespersonalen i god tid innan ordinarie personal går på semester.

Fotograf: Gugge Zelander