En tidning som ger barnen en röst

MKB samarbetar med nyhetstidningen Minibladet för att stärka elevers kunskap om vad medier och källkritik är. Vi vill också ge dem möjlighet att göra sina egna röster hörda och beskriva sin verklighet. Samtidigt vill vi stärka kunskapen om och stoltheten över det egna bostadsområdet.

I samarbete med Minibladet har vi nu startat en redaktion med elever från Rosengårdsskolan. Eleverna producerar Rosenbladet, ett månatligt nyhetsblad som delas ut till alla MKBs hyresgäster i Rosengård och används i skolans undervisning.

Läsåret 2019/2020 utgjordes Rosenbladets redaktion av ett tiotal barn från Rosengårdsskolan. De allra flesta av de intresserade är flickor, som därmed utgjort tydlig majoritet i redaktionen. Inför kommande läsår är en av utmaningarna att locka även pojkar att delta.

Fotograf: Urszula Striner