Start

MKBs bostadssociala arbete

Staden Malmö är viktig för oss. Vi engagerar oss i stadens utveckling för att det ska finnas Hem för var och en i trygga och attraktiva bostadsområden. Bostadssociala insatser är en viktig del av engagemanget och vårt arbete gör skillnad. Därför är vi stolta att kunna presentera kampanjsiten För Malmö framåt. Här kan du läsa och inspireras av bosociala insatser som MKB gör tillsammans med dem som bor eller är engagerade i områdena. Allt för att bidra till att göra Malmö till en tryggare stad och Malmöbornas vardag lite bättre.

En trädgård för alla sinnen

Selvinazé Selmani, och Farishta Zulmay, har med kompisar på Lorensborgsskolan varit med och planerat trädgården.

Självförvaltare skapar gemenskap

Kunder som hjälper till med själv­förvaltning bidrar till ökad service, trygghet och gemenskap i våra bostads­områden. Hasse är en av dem.

Goda grannar

Att investera i sociala insatser i nyproduktionen är en investering i trivsel och trygghet för framtiden, konstaterar Sarah Rayes, bosocial konceptutvecklare på MKB.

Kundcoacherna visar vägen till bättre miljövanor

Sedan 2018 arbetar fyra studenter deltid som kundcoacher. Deras insatser planeras och koordineras av två av våra medarbetare som turas om att ha arbetsmiljöansvar och jour när kundcoacherna arbetar.

 • Detta är deras fristad. Eftersom en del bor trångt så är Linnéa ett bra ställe att umgås med kompisarna.

  Nezir Gashi Fritidspedagog på Fritidsklubben Linnéa
  Läs mer
 • Rosor och slängkyssar till musiker i coronatider

  Läs mer
 • Biljett till framtiden med praoplatser

  Läs mer
Slut på karusell.
Slut på karusell.

Våra bästa recept för att utveckla människor och bostadsområden